Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger i arbeid

Om Einar Haugsnes

Einar Haugsnes er firmaets grunnlegger. Han drev med rørlegging i bortimot 60 år og er i dag pensjonist. 

Hubakkan og Årnes

Einar Haugsnes med kone og 3 barn flyttet til Nordre Hubakk i Åfjord i 1958. Han jobbet i noen år hjemme med småbruk og litt blikkenslagerarbeid. 

Einar hadde lyst til å få virksomheten inn i egne lokaler. Han hadde sett på Autoshell på Monstad ved flere anledninger. Det var flere som prøvde å drive forretning på Autoshell, men uten å lykkes. Autoshell drev innen bensinstasjon, bil og moped og reparasjonsverksted. Lervik var en av driverne av Autoshell og tilbød ham jobb. Einar jobbet der en kort tid. 

Einar fortsatte på egen hånd og ansatte derfor èn person og leide lokaler på Norol på Årnes. Men han trengte etter hvert større plass for egne maskiner og utstyr.

Driften flyttes til Monstad

Einar Haugsnes kjøpte Autoshell i 1972 av Kåre Staven. Kåre Staven eide også Øya Auto A/S i Trondheim. Han solgte Autoshell, og maskiner/utstyr fra Øya Auto A/S til Einar Haugsnes. 16.02.1972 ble kontrakt skrevet – kr 175 000,- for Autoshell og kr 100 000,- for maskiner og utstyr.

I 1974 fikk han mye arbeid utenfor bygda, bl.a. med rørinstallasjoner på båter ved Fosen Mekaniske Verksteder i Rissa.
I 1976 var 5 mann sysselsatt ved bedriften – 3 på rørinstallasjoner og 2 på bensin- og rep.-verksted.

Første store sanitæranlegg som ble utført var ved Åfjord Turiststasjon. Dette etter offentlig anbud. Han hadde allerede god kontakt med byggmester Ole Stjern, som også hadde tilhold på Monstad. Mange av oppdragene fikk Einar Haugsnes gjennom Ole Stjern.

Utvidelser og aksjeselskap

I 1976 ble første utbygging av bedriftens lokaler på Monstad utført. I 1983 ble det nye utvidelser vestover.

I 1984 ble aksjeselskap etablert - Einar Haugsnes A/S - aksjekapital 70 000,- Einar Haugsnes A/S drev nå både med bensinstasjon, bilverksted og rørlegger-virksomhet. Bensinstasjonen skiftet navn fra Shell til Texaco i 1986. Fortsatt var 5 mann sysselsatt ved bedriften.

I 1992 kom sønnen Einar Inge Haugsnes tilbake fra læretid i Trondheim (Setsaas). Einar Inge tok etter hvert over som daglig leder. I løpet av de neste 4 årene kommer også de andre barna Øystein, Arne og Marit tilbake til Åfjord og går inn i bedriften.

23. desember 1996 overtok de 7 barna aksjene i firma Einar Haugsnes AS, og Einar Haugsnes trakk seg mer tilbake til pensjonisttilværelsen.

Rørleggeravdelingen går økonomisk bra alle disse årene. Bensinavdelingen og bilverkstedet gikk ikke så økonomisk bra. I denne tiden var 3 sysselsatt på rør/bensin og samme antall på bilverksted.

I 1998 skjer det en omorganisering av bedriften. Det ble bestemt at bensin-avdelingen skulle avvikles, men bensin og diesel på Monstad skulle det fortsatt være. Virksomheten ble ivaretatt ut kontraktsperioden med Hydro Texaco til år 2000. Monstad Automatstasjon AS (Statoil Automat Åfjord) ble samme år realisert med god hjelp fra andre lokale næringslivsaktører.

Det ble videre bestemt at bilverkstedet skulle ut av driften. De ansatte på bilverkstedet dannet aksjeselskap (Bilteknikk AS) og tok over driften og leide lokalene i april 2000. 

Dermed kunne firmaet Einar Haugsnes A/S endelig konsentrere seg om sin hovednæring som rørleggerbedrift. I dag jobber 5 av de 7 barna til Einar Haugsnes i bedriften.